رتبه‌ها و گواهینامه‌ها

شرکت طرح و ساخت نگرانديش موفق به اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در 6 رتبه تخصصي از سازمان برنامه‌وبودجه و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شرح ذیل شده است:

شایان‌ذکر است از بین حدود 200 شرکت مشاور دارای رتبه و صلاحیت از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی این شرکت جزء 11 شرکت دارای رتبه الف-2 در دو رسته امکانسنجی و نظارت در 10 گرایش‌ ذیل می‌باشد كه در خصوص اخذ تسهيلات بانكي به‌ویژه از صندوق توسعه ملی داشتن رتبه­ های مذکور (به‌ویژه الف-2) بسیار حائز اهميت است.

زمینه توانمندی‌ها

  • خدمات فنی و مهندسی مشتمل بر طراحی پایه، تفصیلی و اجرایی و نظارت بر اجرا، نصب و راه‌اندازی

  • خدمات مدیریتی مشتمل بر خدمات مدیریت طرح، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

  • خدمات اقتصادی مشتمل بر مطالعات امکا‌ن‌سنجی، مطالعات موضوعی، خدمات مهندسی ارزش و پایش و ارزیابی طرح‌ها

  • خدمات مهندسی مالی مشتمل بر شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار

عضویت در مجامع حرفه‌ای

  • عضو كانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

  • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

  • عضویت در انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

  • همكاری با شرکت‌های بین‌المللی مهندسی مشاور

گواهینامه ها

عضویت ها