رتبه‌ها و گواهینامه‌ها و عضویت‌ها

شرکت طرح و ساخت نگرانديش، دارای گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در ۵ رتبه تخصصي و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه ‌و بودجه به شرح ذیل است:

خدمات مشاوره

خدمات پیمانکاری

شرکت طرح و ساخت نگراندیش دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور الف-۱ در ۱۰ رشته تخصصی از کانون مشاوران می باشد که از بین حدود ۲۵۰ شرکت مشاور دارای رتبه و صلاحیت از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، این شرکت جزء ۳ شرکت دارای رتبه الف-۱ در دو رسته امکانسنجی و نظارت در  می‌باشد.

الف-1

شرکت طرح و ساخت نگراندیش دارای رتبه دانش بنیان در حوزه فناوری خدمات تجاری سازی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

زمینه توانمندی‌ها

  • خدمات فنی و مهندسی مشتمل بر طراحی پایه، تفصیلی و اجرایی و نظارت بر اجرا، نصب و راه‌اندازی

  • خدمات مدیریتی مشتمل بر خدمات مدیریت طرح، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

  • خدمات اقتصادی مشتمل بر مطالعات امکا‌ن‌سنجی، خدمات مهندسی ارزش و پایش و ارزیابی طرح‌ها

  • خدمات مهندسی مالی مشتمل بر شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار

عضویت در مجامع حرفه‌ای

  • عضو كانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

  • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

  • عضو انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

  • عضو شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • همكاری با شرکت‌های بین‌المللی مهندسی مشاور

گواهینامه‌ها و عضویت‌ها