امکانسنجی (Feasibility Study)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش با انجام حدود ۵۰۰ طرح امکانسنجی و نظارت بر اجرای پروژه های صنعتی کشور دانش و تجربه مناسبی را در زنجیره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی کسب نموده است. بسیاری از این طرح ها امروزه در مرحله بهره برداری و یا راه اندازی می باشند.

خلاصه رشته فعالیت های کار شده توسط این شرکت تاکنون به شرح جداول ذیل خلاصه شده است:

۰
انجام بیش از پانصد پروژه امکانسنجی

در ادامه جزئیات مهمترین مطالعات انجام شده درحوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی آورده شده است.

  حوزه نفت و گاز

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در طی بیش از دو دهه فعالیت خود افتخار همکاری با پروژه های پالایشگاهی با خوراک نفت خام و میعانات گازی به شرح جدول ذیل داشته است. همچنین در حوزه تولید انواع روغن پایه در کشور با شرکت های مطرح داخلی همکاری مشاوره ای داشته است.

پروژه های شاخص

نفت و گاز

۰
حدود بیست و یک پروژه امکانسنجی در حوزه نفت و گاز

           حوزه پتروشیمی

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در طول سال­‌های فعالیت خود پروژه‌­های متعدد امکان سنجی در زنجیره‌­های پایین دست پتروشیمی مشتمل بر برش‌­های گازی و مشتقات، زنجیره‌­های اتیلن، پروپیلن، استایرن، آروماتیک و … برای شرکت های مطرح پتروشیمی کشور به شرح جدول ذیل داشته است.

پروژه های شاخص

پتروشیمی

۰
حدود سی و شش پروژه امکانسنجی در حوزه پتروشیمی