امکانسنجی (Feasibility Study)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش با انجام حدود ۵۰۰ طرح امکانسنجی و نظارت بر اجرای پروژه های صنعتی کشور دانش و تجربه مناسبی را در زنجیره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی کسب نموده است. بسیاری از این طرح ها امروزه در مرحله بهره برداری و یا راه اندازی می باشند.

خلاصه رشته فعالیت های کار شده توسط این شرکت تاکنون به شرح جداول ذیل خلاصه شده است:

۰
انجام بیش از پانصد پروژه امکانسنجی

در ادامه جزئیات مهمترین مطالعات انجام شده درحوزه‌های شیمیایی و پلیمر آورده شده است.

  حوزه شیمیایی و پلیمری

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در طی سالهای فعالیت خود پروژه های متعدد امکان سنجی در بخش های مربوط به تولید انواع فرآورده های شیمیایی مشتمل بر اسید سولفوریک، اسید فسفریک، انواع کودهای شیمیایی، سولفات پتاسیم،PVC، MDF، صنعت تایر خودرو، صنعت کاغذ و چاپ و … به شرح جدول ذیل داشته است.

پروژه های شاخص

صنایع شیمیایی و پلیمری

صنعت تایر،خودرو و کاغذ و چاپ

صنعت بسته بندی و داروسازی

صنایع غذایی

صنعت نساجی

زنجیره صنایع فلزی و صنعت رنگ

۰
حدود صد و هفت پروژه امکانسنجی در حوزه شیمیایی و پلیمری