مدیریت پیمان(MC)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در زمینه خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز فعالیت دارد. سابقه MC در شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان (تولید اتیلن اکساید از خط اتیلن غرب کشور) و شرکت پتروناد آسیا (تولید اتوکسیلات از خط اتیلن اکساید پتروشیمی مارون) در ۵ سال گذشته از سوابق این شرکت در این زمینه می باشد. 

 

شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان:

این شرکت با هدف احداث مجتمع تولید اتیلن اکساید و تبدیل آن به محصولات پایین‌دستی در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد واقع در شهرستان فامنین استان همدان تاسیس شده و شرکت طرح و ساخت نگر اندیش طراحی مفهومی و مدیریت پیمان این شرکت را طی سنوات ۹۸-۱۳۹۶ بر عهده داشته است. این شرکت با استفاده از گشایش های ایجاد شده پس از توافق برجام به‌منظور انتخاب تأمین‌کنندگان دانش فنی برای مجتمع فوق‌الذکر با شرکتهایی همچون Shell، Buss وSulzer به‌عنوانMC وظیفه انعقاد قرارداد و نظارت براجرای قراردادهای لایسنس و مهندسی پایه با شرکت‌های مذکور را به عهده داشته است. 

شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا:

 این شرکت احداث پلنت اتوکسیلات و پایین دست اتیلن اکساید را در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در مرحله اجرا دارد. در این خصوص شرکت طرح و ساخت نگر اندیش نظارت بر اجرای پروژه‌های این شرکت و بخشی از طراحی مفهومی این پروژه‌ها را طی سالهای ۹۹-۱۳۹۸ بر عهده داشته و در اوج فشار تحریم های یکجانبه بین‌المللی موفق به مذاکره با شرکت‌های سوئیسی و ایتالیایی (که به دلیل شرایط سیاسی موجود از ذکر نام شرکت خودداری می‌گردد) جهت انعقاد قرارداد تأمین دانش فنی و تجهیزات فرایندی گردید که نهایتاً قراردادهایی در این زمینه برای شرکت کارفرما توسط این شرکت منعقد شد و نظارت بر اجرای قراردادهای مذکور در سالیان اشاره شده بر عهده شرکت طرح و ساخت نگراندیش بوده است.