ارتباط با ما

نشانی و آدرس دفترمرکزی:

 

تهران، خیابان شریعتی - خیابان کودکان غزه - پلاک ۴۴- واحد ۶

کد پستی: ۱۵۳۳۶۸۶۵۵۱

تلفن: ۲-۲۲۸۷۲۳۹۱ و ۸۸۵۱۱۴۵۵

نمابر: ۲۲۸۷۲۳۸۵

ایمیل: info@negarandish.ir