ارتباط با ما

نشانی و آدرس دفترمرکزی:

تهران، خیابان بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه مهماندوست، پلاک ۱۵

کد پستی: ۱۵۳۳۶۸۶۵۵۱

تلفن: ۲-۲۲۸۷۲۳۹۱ و ۸۸۵۱۱۴۵۵

نمابر: ۲۲۸۷۲۳۸۵

ایمیل: info@negarandish.ir