مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش با انجام چندین پروژه موفقیت آمیز در حوزه مهندسی، تدارکات و ساخت توانایی خود را در این زمینه به اثبات رسانده است. از جمله آن‌ها می‌توان به انجام پروژه‌های تاسیس شرکت پتروکیمیای بیستون به عنوان واحد ترانزیت فرآورده‌های نفتی و شرکت پتروپالایش نگراندیش به عنوان واحد پالایش انواع روغن‌های پایه و اسلاک وکس اشاره کرد. با تجارب ارزشمند حاصل شده، شرکت طرح و ساخت نگراندیش از توانایی انجام پروژه‌های صنعتی به صورت کلید در دست(Turn-Keyبرخوردار است. 

شرکت پتروکیمیای بیستون:

 

این شرکت در گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه تاسیس شده است که تجهیزات تخلیه و بارگیری مخازن، نگهداری و کلیه امور مهندسی، تدارکات و ساخت این پروژه توسط شرکت طرح و ساخت نگراندیش انجام شده است.

شرکت پترپالایش نگراندیش:

 

سایت این شرکت در ضلع شمالی پالایشگاه نفت بندرعباس قرار گرفته است. خط لوله‌ای خوراک شامل آیزوریسایکل و لوب‌کات را از پالایشگاه به سایت منتقل می‌کند. در این سایت تولید انواع روغن پایه و اسلاک وکس سبک و سنگین برنامه‌ریزی شده است. کلیه امور مهندسی، تدارکات، ساخت و اجرای این پروژه توسط شرکت طرح و ساخت نگراندیش انجام شده است.