مدیریت پیمان(MC)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در زمینه خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز به فعالیت می‌پردازد. این شرکت در صنعت پتروشیمی سابقه کار و نظارت بر اجرای طرح‌هایی نظیر شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا و شرکت پتروشیمی ابن‌سینای همدان را در کارنامه خود دارد. 

  • شرکت پتروشیمی ابن‌سینای همدان:

این شرکت با هدف احداث مجتمع تولید اتیلن اکساید و تبدیل آن به محصولات پایین‌دستی به ظرفيت حدود ۲۰۰ هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد واقع در شهرستان فامنین استان همدان تاسیس شد. شرکت طرح و ساخت نگر اندیش طراحی مفهومی و مدیریت پیمان این شرکت را طی سه سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ به انجام رسانده است شایان‌ذکر است شرکت طرح و ساخت نگراندیش با استفاده از گشایش های ایجاد شده پس از توافق برجام به‌منظور انتخاب تأمین‌کنندگان دانش فنی برای مجتمع فوق‌الذکر با شرکتهایی همچون Shell، Buss وSulzer به‌عنوانMCوظیفه انعقاد قرارداد و نظارت اجرای قرارداد با شرکت‌های مذکور را به عهده داشته است. 

  • شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا (زیرمجموعه شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز):

 این شرکت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاسیس شده و احداث مجتمعهای پتروشیمی و شیمیایی را در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در مرحله اجرا دارد. این شرکت با دریافت حدود ۴۰ هزار تن خوراک اتیلن اکساید از شرکت پتروشیمی مارون، جهت تولید حدود ۱۲۰ هزار تن انواع محصولات شیمیایی برنامه‌ریزی شده است. شایان ‌ذکر است شرکت طرح و ساخت نگر اندیش نظارت بر اجرای پروژه‌های این شرکت و بخشی از طراحی مفهومی این پروژه‌ها را انجام داده است. همچنین شرکت طرح و ساخت نگراندیش در اوج فشار تحریمهای یکجانبه بین‌المللی موفق به مذاکره با شرکت‌های سوئیسی و ایتالیایی (که به دلیل شرایط سیاسی موجود از ذکر نام شرکت خودداری می‌گردد) جهت انعقاد قرارداد تأمین دانش فنی و تجهیزات فرایندی شده که نهایتاً قراردادهایی در این زمینه منعقد گردید. همچنین این شرکت نسبت به نظارت بر اجرای قراردادهای مذکور اقدام نموده است.