خط مشی، اهداف و استراتژی شرکت طرح و ساخت نگراندیش

شرکت طرح و ساخت نگراندیش کار خود را با ارائه طرح توجیهی و گزارش‌های امکانسنجی برای صنایع مختلف در سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و با گذشت بیش از ۲ دهه از فعالیت آن امروز در جایگاهی قرار دارد که مدیریت پیمان، طراحی و مهندسی و اجرای پروژه‌های صنعتی را در دستورکار خود قرار داده است. 

رویکرد شرکت طرح و ساخت نگراندیش در برنامه بلند مدت، شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در ایران با مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است که در این راستا تیم های کارشناسی در دیسیپلین‌های مختلف پروژه‌های گوناگون را تعریف و ارزیابی نموده و پس از تهیه بسته های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و علاقه مندان پیشنهاد می‌دهند. تاسیس شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران، مدیریت و اجرای پروژه، راه‌اندازی و بهره‌برداری از ماموریت‌های اصلی شرکت طرح و ساخت نگراندیش است که این خط مشی و هدف در آینده دنبال خواهد شد. خاطر نشان می‌سازد که در طی سال‌های اخیر با این رویکرد نسبت به تاسیس دو شرکت مجزا برای اجرای دو پروژه اقدام شده که پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

به یک اعتبار رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود؛ زیرا معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم‌افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان می‌گردد. اما؛ هنوز هم بر این باوریم؛ راه‌های ناپیموده‌ بسیاری داریم. صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در تمامی اعضاء این خانواده سراغ داریم، مسیرهای جدیدی را پیموده و از خود اثری ماندگار برجای گذاریم.