مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش با انجام دو پروژه در حوزه مهندسی، خرید و تدارکات و ساخت و اجرا جزء شرکتهای حوزه EPC به شمار می رود. که در این خصوص می توان به شرکت پتروکیمیای بیستون به عنوان واحد ترانزیت فرآورده‌های نفتی و شرکت پتروپالایش نگراندیش به عنوان واحد پالایش انواع روغن‌های پایه و اسلاک وکس اشاره کرد. با تجارب ارزشمند حاصل شده، شرکت طرح و ساخت نگراندیش از توانایی انجام پروژه‌های صنعتی به صورت کلید در دست(Turn-Keyبرخوردارشده است.

شرکت پتروکیمیای بیستون:

این شرکت در گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه تاسیس شده که کلیه امور خرید و ساخت تجهیزات، اجرای مخازن و کلیه امور مهندسی، این پروژه توسط شرکت طرح و ساخت نگراندیش انجام شده است.

شرکت پترپالایش نگراندیش:

سایت این شرکت در ضلع شمالی پالایشگاه نفت بندرعباس قرار گرفته که کلیه امور مهندسی، خرید و تدارکات، ساخت و اجرای این پروژه توسط شرکت طرح و ساخت نگراندیش انجام شده است.