جدول نرخ مصارف تولید(صنعت و معدن)

  جدول نرخ مصارف تولید(صنعت و معدن)  بهای برق برای مشتركین باقدرت بیش از٣٠كیلووات (٥٠ آمپرسه‌فاز) باتوجه به گزینه‌های جدول فوق محاسبه و دریافت می‌شود. شركت پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مشتركین راكتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌نماید. مشتركین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام گزینه ازطرف مشتركین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیكن درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال،تنها امكان تغییرگزینه در طی سال برای یك بار وجود دارد.

  شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن)


  ٤-١ - بهای برق مصرفی مشتركین در ماههای تیر، مردادو شهریور ٢٠ درصد افزوده می شود.

  ٤-٢ - بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ٤٠٠ و ٢٣٠کیلوولت هستند با ١٠ درصد تخفیف و روی ولتاژ ١٣٢ ، ٦٦ و ٦٣ با ٦ در صد تخفیف محاسبه و دریافت می گردد.

  ٤-٣ - درروزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار درمورد اشتراكهای دارای وسیله اندازه گیری چند زمانه معادل بهای انرژی ساعات میان باری می باشد.

  ٤-٤ - بهای برق مصرفی آن دسته از مشتركین تولید(صنعت و معدن)كه ضوابط مندرج در بند ٣-٣٦-٤ آئین نامه تكمیلی تعرفه های برق را رعایت نمی نمایند، با ضریب ١.٢ محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی كه میزان استفاده غیر تولید(صنعت و معدن) این دسته از مشتركین به بیش از ٢٠ درصدبرسد، مطابق با بند ٤٥-٤ آئین نامه تكمیلی تعرفه های برق با ایشان رفتارخواهد شد.

  ٤-٥ - بهای برق مصرفی كلیه تأسیسات ایرانگردی وجهانگردی، دفاتر خدمات مسافری وسایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه ٤-الف می گردند.

  ٤-٦ - بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی،كه بیش از ٩٥ درصد مصرف آنها صنعتی است، با رعایت بند ٢-٣٦-٤ آیین نامه تكمیلی تعرفه های برق با تعرفه تولید(صنعت و معدن)محاسبه خواهد شد.

   

  دسته بندی مشتركین مصارف تولید(صنعت و معدن)به شرح زیر می باشد:

  دسته بندی مشتركین مصارف تولید(صنعت و معدن)به شرح زیر می باشد:
  © 2020 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور نگر اندیش می باشد.

  Please publish modules in offcanvas position.