تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30کیلووات

  تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30کیلووات

  تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای مناطق غیر گرمسیر و ماههای غیرگرم مناطق غیر گرمسیر

  تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر برای مناطق غیر گرمسیر و ماههای غیرگرم مناطق غیر گرمسیر

  تعرفه مشترکین با قدرت 30کیلووات و کمتر برای ماه های گرم مناطق گرمسیر

  تعرفه مشترکین با قدرت 30کیلووات و کمتر برای ماه های گرم مناطق گرمسیر
  حداکثر بهای انرژی
  برای مشترکین با قدرت ٣٠ کیلووات و کمتر، حداکثربهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ۲۴۵۵ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ۱۸۰۱ ریال می باشد.

  شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه (سایر مصارف)

  در ماه های تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشتركین ٢٠ درصد افزوده می شود.

   برای مشترکین با قدرت ٣٠ کیلووات و کمتر، به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیر اوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری چند زمانه می باشند به شکل زیر محاسبه می شود:

  کل مصرف اوج بار در دوره × ٦٥٥ ریال

   = اضافه پرداختی مصارف اوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه می باشند)

  کل مصرف کم باری در دوره × ٣٢٧,٥ ریال

   = تخفیف مصارف غیراوج بار

  (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دو زمانه می باشند)

  کل مصرف غیراوج بار در دوره × ١٣١ ریال

  تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر باضریب یک دوم محاسبه می شود.

  مشترکینی كه در دسته بندی تعرفه های ١ تا ٤قرار نمی گیرند، مشمول تعرفه سایر مصارف (تعرفه شماره ٥) می شوند.

   واحد های صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۲/۵/۱۳ می گردند. اعمال جریمه یاد شده صرفاُ پس از اعلام مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفی مربوطه صورت می گیرد.

  در مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و ضرایب محاسبه انرژی که شامل ایام گرم وغیرگرم می باشد، طبق جدول زیر تعیین میشود:

  در مناطق گرمسیر، محدوده تحت پوشش، دوره زمانی و ضرایب محاسبه انرژی که شامل ایام گرم وغیرگرم می باشد، طبق جدول زیر تعیین میشود:
  © 2018 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور نگر اندیش می باشد.

  Please publish modules in offcanvas position.