چشم انداز آینده

شرکت نگراندیش با گذشت نزدیک به سه دهه از عمر فعالیت خود قصد دارد تا به سمت پیمانکار عمومی (GC) و پیمانکار مهندسی، تدارکات و اجرا (EPC) با تاکید بر نوآوری و انتقال فناوری های روز حرکت نماید.