خط مشی، اهداف و استراتژی

هدف‌گذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ‌ها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می‌کنند. درگیر شدن در زمینه‌های تخصصی خاص و چالش ‌برانگیز، همواره از اهداف خانواده بزرگ نگراندیش بوده که نائل شدن به آن‌ها، به لطف الهی و با تلاش همکاران متخصص میسر شده است. گروه شرکت‌های طرح و ساخت نگراندیش در مسیر پیشرفت خود به فرصت‌یابی در عرصه‌های بزرگ صنعتی ادامه خواهد داد.

رویکرد گروه نگراندیش در برنامه بلند مدت، شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در ایران با مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است که در این راستا تیم های کارشناسی در دیسیپلین های مختلف پروژه‌های گوناگون را تعریف و ارزیابی نموده و پس از تهیه بسته های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و علاقه مندان پیشنهاد می‌دهند. تاسیس شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران، مدیریت پروژه و تامین منابع مالی پروژه از ماموریت‌های گروه نگراندیش است که در طی سال‌های اخیر با این رویکرد نسبت به تاسیس دو شرکت مجزا برای اجرای دو پروژه اقدام شده که پیشرفت های حاصله و نظرسنجی‌های اخذ شده از سهامداران دو شرکت فوق‌الذکر، نشان از رضایتمندی عملکرد شرکت‌های گروه دارد.

به یک اعتبار، رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود؛ زیرا معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم‌افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان می‌گردد. اما؛ هنوز هم بر این باوریم؛ راه‌های ناپیموده‌ بسیاری داریم. صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در تمامی اعضاء این خانواده سراغ داریم، مسیرهای جدیدی را پیموده و از خود اثری ماندگار برجای گذاریم.