چشم‌انداز آینده شرکت پتروکیمیای بیستون

رویکرد شرکت پتروکیمیای بیستون توسعه فعالیت‌های ترانزیت فرآورده‌های نفتی است. این شرکت که تاکنون تراتزیت مازوت و قیر را در کارنامه خود دارد. تصمیم دارد تا با رویکردهای جدید و خلق ایده‌های نوآورانه فعالیت‌های ترانزیتی خود را توسعه دهد.