چشم‌انداز آینده شرکت پتروپالایش نگراندیش

شرکت پتروپالایش نگراندیش با تولید سالانه 110 هزار تن محصول در بین تولیدکنندگان مطرح روغن پایه در کشور قرار خواهد گرفت. بدیهی است که پس از  راه اندازی این واحد تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای برای آن در نظر گرفته خواهد شد.